Photos

 

Washington Redskins Fall to the San Francisco 49ers

 •  
  Photo: Getty
 •  
  Photo: Getty
 •  
  Photo: Getty
 •  
  Photo: Getty
 •  
  Photo: Getty
 •  
  Photo: Getty
 •  
  Photo: Getty
 •  
  Photo: Getty
 •  
  Photo: Getty
 •  
  Photo: Getty
 •  
  Photo: Getty
 •  
  Photo: Getty
 •  
  Photo: Getty
 •  
  Photo: Getty
 •  
  Photo: Getty
 •  
  Photo: Getty
 •  
  Photo: Getty
 •  
  Photo: Getty